Arhitektura računarskih sistema


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin2x1
4S+14P


Brnović Nevena
1x1
4S+14P