Engleski jezik 3


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije poruke stručnog diskursa na teme s kojima se često susreće (kompjuterski virusi, komunikacioni protokoli, programski jezici, koncept interneta), kao i osnovne poruke složenijih računarskih tekstova na različite teme na engleskom jeziku, - usmeno se izražava o računarskim temama relativno tečno, koristeći složene strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme, na engleskom jeziku, - vlada gramatikom engleskog jezika na višem srednjem nivou, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene, na engleskom jeziku, - uradi prezentaciju na temu vezanu za stručni jezik.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kostić Savo2x1
28B+25S+3P