Distribuirani računarski sistemi


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije pojam i značaj distribuiranih računarskih sistema. 2.Razumije napredne arhitekture paralelnih (višeprocesorskih) računarskih sistema. 3.Definiše pojam računarskog sistema, koji se projektuju za visoke performanse. 4.Koristi metode za procjenu performanse paralelnih i distribuiranih računarskih sistema. 5.Analizira prednosti ove ili one arhitekture paralelnih računarskih sistema. 6.Zna osnovne metode paralelnog programiranja, njihove prednosti i mane. 7.Shvati pravila i algoritme izvršavanja konkurentnih programa, tačnije konkurentnih procesa. 8.Se upozna sa trendovima razvoja distribuiranih računarskih sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šćepanović Stevan2x1
12B+13S+9P


Pavlović Kosta
1x1
12B+13S+9P