Elektromagnetizam


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: O
Fond: 4+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše osnovne zakone elektrostatike; 2. definiše osnovne zakone magnetostatike; 3. definiše osnovne zakone za vremenski promjenljivo električno i magnetno polje; 4. analizira kola sa jednosmjernom i naizmjeničnom strujom; 5. fizički interpretira osnovne pojmove i teoreme iz vektorske analize neophodne za teoriju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Raičević Nataša4x1
5B+1S+8P


Ivanović Krsto
4x1
5B+1S+8P