Engleski jezik II


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije osnovne poruke složenijih popularno-stručnih tekstova iz oblasti fizike na engleskom jeziku, - vlada osnovnim vokabularom iz oblasti fizike na engleskom jeziku iz obrađenih oblasti (rezonanca, kompozitni materijali, minerali, teorije o postanku univerzuma, gravitacija, kvantna fizika), - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - napiše sažetak i mišljenje o popularno-stručnom tekstu ili slušnom zapisu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Wilford Ana2
15B+1P