Uvod u nuklearnu fiziku


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Antović Nevenka4x1
2B+4S+1P


Ivanović Krsto
2x1
2B+4S+1P