Matematika


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uređuje i radi osnovnu analizu skupa podataka (aritmetička sredina, standardna devijacija, crtanje histograma...) 2. Prepoznaje podatke raspodjeljene po binomnoj, Poissonovoj i Gaussovoj raspodjeli 3. Računa vjerovatnoće određenih događaja 4. Primjenjuje metode za procjenu osnovnih statističkih veličina 5. Interpretira rezultate dobijene analizom podataka 6. Crta grafike osnovnih funkcija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mitrović Darko2x1
50B+1S+1P