Invertebrata I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepoznati i imenovati važnije taksone grupa obuhvaćenih predmetom: praživotinje i beskičmenjaka iz grupa sunđera, žarnjaka, parenhimatičnih crva, nemertina, pseudocelomata i mekušaca • Definiše osnovne pojmove iz sistematike i filogenije grupa obuhvaćenih predmetom • Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija grupa obuhvaćenih predmetom • Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih grupa praživotinja i beskičmenjaka. • Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa obrađivanim grupama praživotinja i beskičmenjaka • Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pešić Vladimir2x1
5P


Popović Milosava

2
5P
Šundić Miloje

2x1
5P