Opšta fiziologija


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: O
Fond: 4+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Andrej4x1
7S


Popović Milosava

3x1S
7S
Šćepanović Anđelka

3x1S
7S