Genetika


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: •Objasni kako se prenose nasledne osobine sa jedne na drugu generaciju•Proračuna vjerovatnoću nekog događaja•Predvidi kako će se neka osobina prenositi na potomstvo•Definiše značaj pojedinih faktora koji dejstvuju iz spoljašnje sredine na genetski sastav populacije•Kreira genetske mape•Opiše kako geni kontrolišu razviće i diferencijaciju•Primjeni pravila o nasleđivanju u praksi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Obradović Danko4x1S
9S


Despotović Vukoica

2x1S
9S
Ivanović Borislav

2x1S
9S