Ekologija biljaka I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove ekologije i razumije njihovu povezanost 2. Opiše biotičke i abiotičke ekološke faktore i objasni njihovu povezanost 3. Objasni promjenjljivost ekoloških faktora 4. Razumije uticaj ekoloških faktora na biljke i biljne zajednice 5. Analizira adaptacije biljaka i biljnih zajednica na uslove životne sredine

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Caković Danka2x1
22B+11S+13P


Delević Olivera

2x3
22B+11S+13P
Jovanović Milica

2x3
22B+11S+13P