ZOOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

 Definiše osnovne pojmove iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja  Opiše građu, osobine i funkcije životinjske ćelije  Objasni anatomsku građu životinjskih tkiva i organa  Razumije histološku organizaciju organskih sistema  Nabroji tipične predstavnike pojedinih grupa beskičmenjaka i kičmenjaka  Upotrebljava elementarna znanja iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOSAVA POPOVIĆ2x
3P
MILOJE SUNDIĆ2x
3P
MARIJANA KRIVOKAPIĆ4x
3P