Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

 Definiše osnovne pojmove iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja  Opiše građu, osobine i funkcije životinjske ćelije  Objasni anatomsku građu životinjskih tkiva i organa  Razumije histološku organizaciju organskih sistema  Nabroji tipične predstavnike pojedinih grupa beskičmenjaka i kičmenjaka  Upotrebljava elementarna znanja iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ
MILOJE SUNDIĆ

Drugi rok - septembar

Polaganje u Septembarskom roku

Popravni rok prakticnog dijela zavrsnog ispita