MEHANIZACIJA I OPREMA U STOČARSTVU


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da : *Prepozna i definiše značaj mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji, *Ocijeni i izabere bolja tehničko-tehnološka rješenja mašina i opreme u stočarstvu, *Organizuje primjenu mašina i opreme u stočarstvu, *Analizira rad mašina i opreme u stočarstvu, * Preporuči i primijeni linije mašina u spremanju kabaste stočne hrane, i zrnastih kultura, *Planira program ili projekat iz oblasti mehanizacije u stočarskoj proizvodnji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOLJUB MITROVIĆ
DUŠICA RADONJIĆ