Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Koristiti znanja iz biologije i ekologije divljači u cilju održivog lovnog gazdovanja • Analizirati konkretne probleme održivog i profitabilnog uzgoja i korišćenja divljači i rješavati ih na temelju sinteze stečenih znanja i vještina • Učestvovati u sezonskom prebrojavanju divljači, bonitiranju lovišta i izradi lovne osnove • Prepoznati starosnu kategoriju divljači, procijeniti i ocijeniti vrijednost lovačkih trofeja • Poznavati osnovne karakteristike lovačkog oružja i municije • Identifikovati osnovne pasmine lovačkih pasa i poznavati njihove karakteristike • Organizovati i voditi poslove iz lovstva u državnim i javnim institucijama, kao i za potrebe korisnika lovišta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija