Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Koristiti znanja iz biologije i ekologije divljači u cilju održivog lovnog gazdovanja • Analizirati konkretne probleme održivog i profitabilnog uzgoja i korišćenja divljači i rješavati ih na temelju sinteze stečenih znanja i vještina • Učestvovati u sezonskom prebrojavanju divljači, bonitiranju lovišta i izradi lovne osnove • Prepoznati starosnu kategoriju divljači, procijeniti i ocijeniti vrijednost lovačkih trofeja • Poznavati osnovne karakteristike lovačkog oružja i municije • Identifikovati osnovne pasmine lovačkih pasa i poznavati njihove karakteristike • Organizovati i voditi poslove iz lovstva u državnim i javnim institucijama, kao i za potrebe korisnika lovišta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIĆ ČUROVIĆ3x1
4S
1x1
4S

Rezultati kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Termin za odrzavanje I kolokvijuma

Rezultati ispita iz Lovstva

Ispitna pitanja

Rezultati II kolokvijuma - popravni