BIOHEMIJA ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći: - Objasniti značaj rastvora, elemenata i jona u biohemijskim procesima životinja. - Prepoznati biomolekule , građu i hemijski sastav životinjske ćelije i tkiva. - Objasniti metabolizam ugljenih hidrata i lipida u životinja. Prepoznati strukturu glikogena. - Objasniti procese glukoneogeneze, Ornitonovog ciklusa i ćelijskog disanja u životinja. - Prepoznati glavne metaboličke promene aminokiselina, strukturu, zastupljenost i značaj proteina - Obrazložiti specifične molekularno-biološke temelje energetskog metabolizma - Opisati hemijski sastav , sintezu i ulogu hormona životinja , vitamina , enzima i tjelesnih tečnosti. - Objasniti replikaciju DNA, te procese transkripcije i translacije genetske poruke. - Prepoznati jednostavnije oglede u laboratoriji. - Prepoznti vezu između rezultata eksperimentalnog rada i teoretskih znanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK
STOJA LJUTICA
JELENA VUKČEVIĆ

Nova objava - 05.09.2017 13:55

Konacni rezultat