TROŠKOVI I KALKULACIJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše pojam troškova - objasni razliku između pojedinih vrsta troškova - upotrijebi kalkulaciju pojedinih linija stočarske proizvodnje - izračuna cijenu koštanja pojedinih linija stočarske proizvodnje - procijeni ekonomsku opravdanost proizvodnje pojedinih linija stočarske proizvodnje - predloži optimalnu strukturu proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
2S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
2S

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Osvojeni poeni do zavrsnog ispita

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Predavanja on line 10.05.2021