DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x1
1S
1x1
1S

Nova objava - 07.12.2021 11:27rezultati prvog kolokvijuma

Nova objava - 19.05.2021 22:38rezultatidrugogkolokvijuma

obavještenjeoterminiukonsultacija

evidencija poena i predlog ocjena

evidencija poena

rezultati drugog kolokvijuma

Nova objava - 03.07.2017 12:38