GENETIČKI RESURSI U STOČARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati proizvodne sisteme u kojima se drže autohtone rase domaćih životinja • S visokim nivoom odgovornosti sagledavati važnost diverziteta genetičkih resursa domaćih životinja za proizvodnju dovoljnih količina hrane i očuvanje životne sredine, • Izračunavaju efektivnu veličine populacije; utvrde stepen ugroženosti neke populacije, izvrše karakterizaciju (fenotipsku i genetičku). • Prepoznaju autohtone rase domaćih životinja u Crnoj Gori • Poznaje mogućnosti održivog korišćenja i konzervacije autohtonih i drugih ugroženih rasa domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ1x1
8S+2P
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
8S+2P

Rezultati II kolokvijuma

Termin II kolokvijuma

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Termin popravnog I kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Prvi kolokvijum