ODGAJIVANJE I SELEKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ4x1
1P
2x1
1P