DOBROBIT ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x1
1S
1x1
1S

Nova objava - 30.06.2021 13:54evidencija poena

Nova objava - 18.05.2021 14:19rezultatidrugogkolokvijuma

Nova objava - 02.04.2021 12:46

obavještenjeoterminiukonsultacija

obavještenje o terminu održavanja konsultacija

Nova objava - 28.06.2019 12:10