OSNOVE MAGISTARSKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO MIRECKI
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ
BOŽIDARKA MARKOVIĆ
MILAN MARKOVIĆ