METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U STOČARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ