FUNKCIONALNI PROIZVODI U MLJEKARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • Izvrši klasifikaciju funkcionalne hrane, • Razumije i objasni razlike između probiotika, prebiotika i simbiotika koji se koriste u proizvodnji funkcionalne hrane, • Spozna značaj razvoja funkcionalne hrane i njene perspektive, • Razumije i objasni uticaj funkcionalnih mlječnih proizvoda na obolenja ljudi (rak, kardio-vaskularna i gastro-intestinalna obolenja, osteoporoza, alergije ...) • Klasifikuje, ukratko opiše i objasni uticaj i benefite mikroorganizama crijevnog trakta koji se koriste u proizvodnji funkcionalnih proizvoda, • Ukratko opiše probiotske mlječne proizvode i njihovu tehnologiju, kao i održavanje probiotskih mikroorganizama u mlječnim proizvodima, • Upotrijebi stečena znanja u pogonima za proizvodnju funkcionalnih mlječnih proizvoda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO MIRECKI

Nova objava - 13.02.2023 11:01

Nova objava - 30.12.2019 11:09

Nova objava - 25.10.2018 09:25