Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x1
1S
1x1
1S

Nova objava - 10.06.2021 18:27Rezultati drugog kolokvijuma

Nova objava - 07.05.2021 17:11Rezultati prvog kolokvijuma

obavještenjeoterminukonsultacija

obavještenje o terminu održavanja konsultacija

evidencija poena i predlog ocjena- Osnove magistarskog rada

evidencija poena i predlog ocjena

Nova objava - 10.04.2018 12:53