Uvod u programski jezik C


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) piše programe na programskom jeziku C; ii) upotrebljava osnovne koncepte stukturiranog programiranja; iii) koristi pokazivače; vi) rješava zadatke rekurzije;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Aleksandar2x1
8P