Objektno-оrijentisano programiranje


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će biti u mogunosti da i) piše programe na programskom jeziku C++; ii) koristi koncept klase prilikom izrade softvera;iii) upotrebljava koncepte nasljeđivanja i apstraktnih klasa u cilju povezivanja različitih softverskih modula; iv) vrši ponovnu upotrebu programskog koda koristeći koncepte objektno orijentisanog programiranja; v) kreira šablone klasa i operatorske funkcije u programskom jeziku C++.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Aleksandar2x1
16B+7S+14P


Ivanović B Igor
2x1
16B+7S+14P