Matematičko modeliranje


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jaćimović Vladimir2x1S
2B+21S+4P


Konatar Nikola
1x1S
2B+21S+4P