Slučajni procesi


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Precizno definiše slučajni proces. 2. Formuliše i prokomentariše Kolmogorovljevu teoremu o egzistenciji procesa. 3. Navede najznačajnije klase procesa. 4. Ukaže na primjere iz prakse koji se modeliraju slučajnim procesima. 5. Rješava zadatke srednje težine.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stamatović Siniša3x1
2B+1P


Mijanović Anđela
1x1
2B+1P