FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA2x
2P
GORDANA ŠEBEK3x
2P