FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK
STOJA LJUTICA