MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO DUBAK2x
2S
VELIBOR SPALEVIĆ3x
2S