Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ6x
1P

Promjena termina popravnog završnog ispita

Nova objava - 27.06.2019 11:39

Uk. rez. B. Polje 2018