BIOHEMIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA2x
3P
GORDANA ŠEBEK3x
3P