Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ
MILJAN JOKSIMOVIĆ

Rezultati završnog ispita i prijedlog ocjena

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Termin završnog i popravnog završnog ispita

Termini drugog kolokvijuma i popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Termin popravnog prvog kolokvijuma