Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA BALIJAGIĆ3x1
1S+1P
2x1
1S+1P

TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar

Informacija o odrzavanju vježbama