Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR ODALOVIĆ
JASMINA BALIJAGIĆ

Test

Termini konsultacija - Vježbe

TERMINI KONSULTACIJA ZA BP – ljetnji semestar

Informacija o odrzavanju i vježbama