Metode optimizacije


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krnić Izedin3x1
21B


Mijanović Anđela
1x1
21B