Matematički softverski paketi


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: i) koristi osnovne funkcije softverskog alata MATLAB; ii) koristi napredne funkcije MATLAB-a za matematičke proračune iii) koristi funkcije MATLAB-a za vizuelizaciju podataka; iv) piše programe (skripte) u MATLAB-u koji uključuju komande imperativnih programskih jezika v kreira grafičke interfejse u MATLAB-u vi) koristi osnovne funkcije softverskog alata R

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Aleksandar3x1
17B+1S+1P
1x1
17B+1S+1P