AGROMETEOROLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIĆ ČUROVIĆ2x
1P
1x
1P