PEDOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x
1P
MIRKO KNEŽEVIĆ3x
1P