MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x
1P
MIRKO KNEŽEVIĆ2x
1P