ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO POPOVIĆ2x
1P
1x
1P