TROPSKO VOĆARSTVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADULOVIĆ
MILOŠ ŠTURANOVIĆ