Školska laboratorija i praksa I


Semestar: 7
ECTS: 2
Status: O
Fond: 0+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

U okviru ovog ispita studenti hospituju u osnovnim i srednjim školama. Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se upozna sa nastavnom praksom u osnovnim i srednjim školama 2. uočava razlike u pristupu nastavi na različitim nivoima obrazovanja (osnovna i srednja škola) 3. stečeno iskustvo tokom hospitovanja koristi u pripremi predavanja u okviru predmeta Metodika nastave Fizike I i II

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučeljić Mira
2x1
2B+1S