OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
4B+2S+1P
MILAN MARKOVIĆ2x1
4B+2S+1P