Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ
MILENA ĐOKIĆ