Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIĆ ČUROVIĆ2x1
4B+4S+1P
1x1
4B+4S+1P