RIBARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++2
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO MARIĆ
MILICA STANIŠIĆ