Konzervaciona biologija


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mrdak Danilo3x1
19B+1S


Milošević Dragana
2x1
19B+1S

Ulićević Dragana

2x2
19B+1S