Metode istraživanja u ekologiji


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - ovladaće sa metodama koje se najčešće koriste u ekološkim istraživanjima, - modifikuje postojeće metode u skladu sa specifičnostima vrsta ili sistema, -osposobiće se da naučene metode primjeni u izradi diplomskog rada kao, a kasnije magistarskih ili doktorskih disertacija. - prenese stečeno znanje na učenike raznih nivoa obrazovanja,

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marić Drago2x1
12B

2x1
12B
Ulićević Dragana

2x1
12B