Kurs laboratorijskih tehnika


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Slađana2x1S
3S


Šćepanović Anđelka
2x1S
3S