PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
6B+5S+5P
ĐINA BOŽOVIĆ3x1
6B+5S+5P
1x1
6B+5S+5P
1x1
6B+5S+5P